ค้นหา

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2553

คุณค่าของอาหาร

คุณค่าของอาหาร


  คนเราทุกคนเมื่อเกิดมา  สิ่งหนึ่งที่หนีไม่พ้นคือการกิน  อาหารการกินจึงเป็นเรื่องสำคัญ กินอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์ หรือได้คุณค่ามากที่สุด กินอย่างไรจึงจะไม่เกิดโทษ  หรืออันตรายต่อร่างกาย ซึ่งอาหารแต่ละชนิด จะมีคุณค่าที่แตกต่างกัน ให้พลังงาน หรือมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างการยที่ต่างกัน การศึกษาในเรื่องอาหารการกิน จึงมีความจำเป็น และมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกคน  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีการ กินดี ก็ย่อมจะมีการดำรง อยู่ ของชีวิตที่ดี ตามไปด้วย


      คำว่า "กินดี" หมายถึง การรู้จักบริโภคอาหารที่ถูกต้อง มีประโยชน์ต่อร่างกาย ได้ประเภทของสารอาหารในหนึ่งมื้อครบตามส่วนไม่มากเกินไป หรือน้อยจนเกินไป
      คำว่า "อยู่" หมายถึงการจัดการที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ มีการพักผ่อนที่เพียงพอ มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทำจิตใจให้สดชื่นรื่นเริง ไม่เป็นคนหงุดหงิด
      ฉะนั้นบุคคลที่เป็นคนที่ "กินดีอยู่ดี" จะเป็นผู้ที่มีการดำรงชีวิตในสังคมด้วยความสุข ปราศจากโรคภัยทั้งปวง มีพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจผ่องใส ไม่ขุ่นมัว


      อาหารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่มนุษย์เราต้องใช้ในการดำรงชีวิต จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาว่าในอาหารแต่ละชนิดนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง  มีบทบาทและความจำเป็นต่อร่างกายอย่างไร  หรือมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้าง  เมื่อร่างกายได้รับไม่เพียงพอ

     อาหาร (Food) คือสิ่งที่นำเข้าสู่ร่างกาย แล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต มีหลังงานในร่างกาย และช่วยแซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ


     สารอาหาร (Nutrient) คือโมเลกุลของสารสิ่งที่สิ่งมีชีวิตนำไปใช้ในการดำรงชีพได้

     โภชนาการ หรือ โภชนศาสตร์ หรือ อาหารวิทยา (Nutrition) คือศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยคุณค่า ประโยชน์ และความสำคัญของสารอาหารที่มีต่อร่างกายมนุษย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น